Bieszczadzki Park narodowy został utworzony w 1973 roku i jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym na terenie Polski. Obszar Parku i jego otuliny położony jest w Bieszczadach Zachodnich. Od czasu utworzenia go, teren parku były czterokrotnie powiększany w latach: 1989, 1991, 1996 i w 1999. Tereny te już w latach pięćdziesiątych XX wieku były pod zarządem dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, który poszukiwał w Bieszczadach miejsca na pastwiska do wypasu owiec, gdyż po utworzeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego, tereny na pastwiska znacznie się tam zmniejszyły.

Wyróżnia się tu trzy piętra roślinności: piętro pogórza, piętro regla dolnego i piętro połonin, które jest zbiorowiskiem roślin alpejskich i subalpejskich i rozciąga się od lasów po same szczyty. Roślinność w Bieszczadzkim Parku Narodowym liczy sobie około 780 gatunków roślin naczyniowych, około 250 gatunków mchów, 500 gatunków porostów i około 1000 gatunków grzybów.

Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego występuje 58 gatunków ssaków, 114 gatunków ptaków, 7 gatunków gadów, 11 gatunków płazów i 10 gatunków ryb. Lasy parku są ostoją dla niedźwiedzia brunatnego, wilka czy rysia. Z ptaków znaleźć można tu trzmielojada, orła przedniego i orlika krzykliwego.

Tags: , , , ,

Comments are closed.