Najstarsze ślady bytności ludzi na tym terenie datuje się na X i XI wiek, jednak miasto za sprawą Kazimierza Wielkiego powstało dopiero w XIV wieku. Jeszcze za życia Kazimierza Wielkiego zaczęto wznosić pierwsze kamienne fortyfikacje opasające całe wzgórze, lecz ukończenie owych fortyfikacji nastąpiło dopiero za panowanie Władysława Jagiełły. Już w średniowieczu miasto było zaopatrzone w wodociąg i kanalizację, co sugerowało zamożność jego mieszkańców. W XVI wieku miasto było jednym z ludniejszych miast tego regionu. W drugiej połowie XVII wieku miasto straciło na znaczeniu, a to za sprawą klęsk żywiołowych, wojen szwedzkich i epidemii. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku Krosno zaczęło rozkwitać. W latach dwudziestych XX wieku powstały Polskie Huty Szkła, które zaczęły produkować szkło, dziś tak rozsławione w całej Europie.

Zobacz ofertę noclegową Krosna i okolic:

Tags:

Comments are closed.