Tag aleksander fredro

Zamek został wzniesiony w XIV wieku i podarowany rycerzowi Klemensowi z Moskarzewa przez Władysława Jagiełłę i odtąd stanowił własność rycerską. Potem zamek zmieniał właścicieli: Bonerowie, Firlejowie, Siemieńcy i wreszcie Skotniccy, którzy poddali zamek wielu remontom i przebudowom. Zamek został zniszczony przez Szwedów i wojska Rakoczego w XVII wieku, a od końca XVIII wieku zamek popadał w ruinę. Aleksander Fredro umieścił w tym zamku akcję „Zemsty”. Znajduje się tu słynny mur, o który toczył się spór między rodami Firlejów i Skotnickich. Przejście z zamku średniego na górny prowadzi przez gotycki portal.