Tag baranów sandomierski

Prywatny zamek bastejowy powstał na przełomie XVI i XVII wieku, a wzniósł go Rafał Leszczyński. Pierwsze fortyfikacje istniały tu już w XV wieku i należały do rodziny Baranowskich. Kiedy w 1569 roku dobra baranowskie przeszły w ręce Leszczyńskich, zaczął powstawać piękny trzyskrzydłowy zamek z czterema okrągłymi basztami w narożach. Ściany wraz z wieżą zwieńczono finezyjną attyką, natomiast sam zamek, ze względu na rozwiązania architektoniczne, wzorowane na królewskiej siedzibie w Krakowie, zwany był małym Wawelem. W 1677 roku Baranów odkupił od Leszczyńskich książę Dymitr Wiśniowiecki, potem zamek należał do Lubomirskich, którzy odnowili zamek i przekształcili go we wspaniały pałac z ogrodem, powstałym w miejscu fortyfikacji. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Geologiczno-Przemysłowe, ośrodek konferencyjny i Muzeum Wnętrz.