Tag cieszyna

Niesamowite wrażenie robią schrony kolejowych Stępina – Cieszyna. Nazwę swą bunkry wzięły z powodu położenia. Znajdują się one pomiędzy dwoma miejscowościami Stępina i Cieszyna. Bunkry zaczęto budować w 1940 roku, a skończono latem 1941 roku. Teren przeznaczony na bunkry liczył 1000 na 500 metrów. Mieściły się tu schrony bojowe, strzelnicze i kilkadziesiąt bunkrów. Największy ze schronów – schron kolejowy był w stanie pomieścić cały pociąg, a tunel mierzył 400 metrów. Grubość ścian dochodziła do dwóch metrów. Schron ten był połączony z oddalonym o 80 metrów schronem technicznym. Oba schrony zachowały się do dnia dzisiejszego. Ponadto zachowało się pięć bunkrów bierno-bojowych.