Tag gród warowny

Miasto swą nazwę wzięło od rzeki San, nad którą powstało. Już w XII wieku istniał tu gród warowny i ważny ośrodek administracyjny, a pierwsze wzmianki pisane o mieście pochodzą z 1150 roku, kiedy to król węgierski zajął Sanok. W 1339 roku, kiedy miasto należało jeszcze do Rusi Halickiej, Sanok zyskał przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim za sprawą księcia halickiego Jerzego II Trojdenowicza. Sanok do Polski został wcielony w 1340 roku przez Kazimierza Wielkiego. W zamku w Sanoku urzędował starosta i sprawował sądy grodzkie i ziemskie. Okres ten był czasem rozkwitu dla miasta. Pod koniec XVI wieku miasto zaczęło się chylić ku powolnemu upadkowi, a to za sprawą licznych pożarów, które zniszczyły prawie całe miasto. Podczas obu wojen światowych miasto znacznie ucierpiało. Po II wojnie światowej, dzieła dokończyło wysiedlenie ludności na ziemie odzyskane.