Tag hotel

W 1550 roku powstały tu pierwsze zabudowania forteczne, założone przez protoplastę rodu Krasickich – Jakuba. Siedzibę rozbudowywano etapami w latach 1592 – 1618. Zamek jest bogato ozdobiony rzeźbami, płaskorzeźbami i malowidłami ściennymi. Architektura i dekoracja miały odzwierciedlać odwieczny porządek ówczesnego świata, stąd baszty zamkowe otrzymały nazwy: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Prace na zamku trwały jeszcze do roku 1633. Pod koniec XVII wieku wygasła linia Krasickich z Krasiczyna. Od tej pory zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. W 1724 roku został zniszczony i ograbiony przez wojska carskie i pomimo wielu remontów nie odzyskał dawnej świetności. Od 1834 roku właścicielami zamku stali się Sapiehowie, którzy zgromadzili tu bogatą bibliotekę i kolekcję obrazów, założyli również park. Obecnie w zamku jest hotel i centrum konferencyjne.