Tag klasztory

Rzeszów prawa miejskie otrzymał w 1354 roku, a prawdziwy rozkwit miasta przypadł na przełom XVI i XVII wieku. Wtedy to właścicielem miasta został Mikołaj Spytka Lizęga. Jemu Rzeszów zawdzięcza fortyfikacje obronne, zamek i powstanie wielu cennych budowli, między innymi późnorenesansowego zespołu klasztornego Ojców Bernardynów, barokowego kościoła i klasztoru Pijarów i renesansowego ratusza. Spadkobierca Lizęgi, hetman Jerzy Sebastian Lubomirski ufortyfikował i przebudował zamek, wzniósł wspaniałą rezydencję letnią – barokowy pałacyk Lubomirskich, zbudował kolegium pijarów, kształcące młodzież szlachecką i mieszczańską. Obecnie Rzeszów jest ośrodkiem akademickim. Funkcjonuje tu kilka wyższych, państwowych uczelni i trzy niepubliczne szkoły wyższe. Najprężniej działające instytuty kulturalne to teatr i filharmonia imienia Artura Maławskiego. Od 1969 roku miasto jest miejscem festiwali polonijnych zespołów folklorystycznych.

Zobacz ofertę noclegową Rzeszowa i okolic: