Tag koncerty

Rodzina Pilickich, która władała miastem do 1586 roku zaczęła budować zamek w Łańcucie. Późniejsi właściciele kontynuowali budowę zamku. Stanisław Stadnicki zwany Diabłem Łańcuckim uczynił z Łańcuta prawdziwą twierdzę, umocnił i rozbudował zamek. Na temat jego okrucieństwa i rozbojów krążyły nawet legendy. Po jego śmierci zamek przeszedł w ręce podczaszego koronnego Stanisława Lubomirskiego. Rozpoczął on budowę rezydencji w stylu palazzo in fortezza. Potężna i nowoczesna forteca mieszkalna, ukończona w 1641 roku oparła się najazdowi Szwedów w 1655 roku. Od tego czasu kolejni właściciele rozbudowywali i zmieniali zamek. Budowla przetrwała w stanie nienaruszonym wszelkie nawałnice wojenne. W pomieszczeniach zamkowych do dziś zachowały się autentyczne wnętrza pałacowe, stylowe meble, kryształowe żyrandole, jak również bogata kolekcja malarstwa. W sali balowej po dziś dzień, co roku w maju, odbywają się koncerty, przyciągające melomanów z całego świata.

Rzeszów prawa miejskie otrzymał w 1354 roku, a prawdziwy rozkwit miasta przypadł na przełom XVI i XVII wieku. Wtedy to właścicielem miasta został Mikołaj Spytka Lizęga. Jemu Rzeszów zawdzięcza fortyfikacje obronne, zamek i powstanie wielu cennych budowli, między innymi późnorenesansowego zespołu klasztornego Ojców Bernardynów, barokowego kościoła i klasztoru Pijarów i renesansowego ratusza. Spadkobierca Lizęgi, hetman Jerzy Sebastian Lubomirski ufortyfikował i przebudował zamek, wzniósł wspaniałą rezydencję letnią – barokowy pałacyk Lubomirskich, zbudował kolegium pijarów, kształcące młodzież szlachecką i mieszczańską. Obecnie Rzeszów jest ośrodkiem akademickim. Funkcjonuje tu kilka wyższych, państwowych uczelni i trzy niepubliczne szkoły wyższe. Najprężniej działające instytuty kulturalne to teatr i filharmonia imienia Artura Maławskiego. Od 1969 roku miasto jest miejscem festiwali polonijnych zespołów folklorystycznych.

Zobacz ofertę noclegową Rzeszowa i okolic: