Tag muzeum gorzelnictwa

Do dzisiaj pochodzenie nazwy miasta nie jest do końca jasne. Prawdopodobnie w połowie XIV wieku Kazimierz Wielki lokował tutaj miasto, które według dokumentów z 1369 i 1379 roku miało nazwę Landshut. Łańcut wraz z przyległymi dobrami dostał się wówczas w posiadanie rycerza Ottona z Pilczy herbu Topór. Rodzina Pilickich władała miastem do 1586 roku i to ona rozpoczęła prace przy budowie zamku, a jej dzieło kontynuowali kolejni właściciele. W zamku mieści się obecnie jedna z większych powozowni. Prócz zamku, w Łańcucie znajduje się barokowa synagoga z XVIII wieku o unikatowym wnętrzu, w której mieści się muzeum ze zbiorami etnograficznymi i judaikami. Ponadto warto zwrócić uwagę na jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa, które otworzono w 1994 roku. Muzeum mieści się w Fabryce Wódek Polmos.