Tag muzeum

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest największym muzeum tego typu w Polsce i liczy kilkadziesiąt obiektów. Zgromadzono tu budynki reprezentujące budownictwo kilku grup etnicznych takich jak: Bojków, Łemków, Dolinian, Pogórzan Wschodnich i Pogórzan Zachodnich. Są wśród nich wiejskie chałupy i zagrody, kapliczki, karczmy a nawet cerkwie i kościoły. Jest tu wiele zbiorów archeologicznych i etnograficznych pochodzących z tych ziem.

Klasztor Benedyktynów w Leżajsku został postawiony w miejscu, gdzie w 1590 roku ukazała się Michałowi Piwowarowi Matka Boska ze świętym Józefem. Pierwszy drewniany kościół wzniesiony został w 1594 roku, a murowany w latach 1618-1628. Wnętrze zachwyca bogactwem złoconych, barokowo-rokokowych kształtów. Są tu też jedne z większych i wspanialszych w Europie barokowych organów. W klasztorze znajduje się również Muzeum Prowincji Ojców Benedyktynów z unikalną cenną sztuką sakralną. Bogate zbiory pochodzą z byłych prowincji zakonu, leżących na wschodnich terenach II Rzeczpospolitej.

Prywatny zamek bastejowy powstał na przełomie XVI i XVII wieku, a wzniósł go Rafał Leszczyński. Pierwsze fortyfikacje istniały tu już w XV wieku i należały do rodziny Baranowskich. Kiedy w 1569 roku dobra baranowskie przeszły w ręce Leszczyńskich, zaczął powstawać piękny trzyskrzydłowy zamek z czterema okrągłymi basztami w narożach. Ściany wraz z wieżą zwieńczono finezyjną attyką, natomiast sam zamek, ze względu na rozwiązania architektoniczne, wzorowane na królewskiej siedzibie w Krakowie, zwany był małym Wawelem. W 1677 roku Baranów odkupił od Leszczyńskich książę Dymitr Wiśniowiecki, potem zamek należał do Lubomirskich, którzy odnowili zamek i przekształcili go we wspaniały pałac z ogrodem, powstałym w miejscu fortyfikacji. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Geologiczno-Przemysłowe, ośrodek konferencyjny i Muzeum Wnętrz.

W niewielkiej wsi o nazwie Bóbrka powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. Pierwotnie ludzie mieszkający w okolicy zbierali ropę wyciekającą ze skał i używali w swoich gospodarstwach do pochodni, do smarowania podwozi w wozach. Używali ropy również do różnych medykamentów. Ówcześni ludzie pozyskiwali ropę zbierając płynące plamy po rzece. Dopiero w 1854 roku Ignacy Łukasiewicz założył kopalnię w Bóbrce. Ignacy Łukasiewicz był aptekarzem, który zdobył licencję na destylację ropy i jako pierwszy uzyskał czystą naftę, która szybko trafiła do siedzib ludzkich, w celach oświetleniowych.

Do dzisiaj pochodzenie nazwy miasta nie jest do końca jasne. Prawdopodobnie w połowie XIV wieku Kazimierz Wielki lokował tutaj miasto, które według dokumentów z 1369 i 1379 roku miało nazwę Landshut. Łańcut wraz z przyległymi dobrami dostał się wówczas w posiadanie rycerza Ottona z Pilczy herbu Topór. Rodzina Pilickich władała miastem do 1586 roku i to ona rozpoczęła prace przy budowie zamku, a jej dzieło kontynuowali kolejni właściciele. W zamku mieści się obecnie jedna z większych powozowni. Prócz zamku, w Łańcucie znajduje się barokowa synagoga z XVIII wieku o unikatowym wnętrzu, w której mieści się muzeum ze zbiorami etnograficznymi i judaikami. Ponadto warto zwrócić uwagę na jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa, które otworzono w 1994 roku. Muzeum mieści się w Fabryce Wódek Polmos.