Tag pałac

Prywatny zamek bastejowy powstał na przełomie XVI i XVII wieku, a wzniósł go Rafał Leszczyński. Pierwsze fortyfikacje istniały tu już w XV wieku i należały do rodziny Baranowskich. Kiedy w 1569 roku dobra baranowskie przeszły w ręce Leszczyńskich, zaczął powstawać piękny trzyskrzydłowy zamek z czterema okrągłymi basztami w narożach. Ściany wraz z wieżą zwieńczono finezyjną attyką, natomiast sam zamek, ze względu na rozwiązania architektoniczne, wzorowane na królewskiej siedzibie w Krakowie, zwany był małym Wawelem. W 1677 roku Baranów odkupił od Leszczyńskich książę Dymitr Wiśniowiecki, potem zamek należał do Lubomirskich, którzy odnowili zamek i przekształcili go we wspaniały pałac z ogrodem, powstałym w miejscu fortyfikacji. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Geologiczno-Przemysłowe, ośrodek konferencyjny i Muzeum Wnętrz.

Rzeszów prawa miejskie otrzymał w 1354 roku, a prawdziwy rozkwit miasta przypadł na przełom XVI i XVII wieku. Wtedy to właścicielem miasta został Mikołaj Spytka Lizęga. Jemu Rzeszów zawdzięcza fortyfikacje obronne, zamek i powstanie wielu cennych budowli, między innymi późnorenesansowego zespołu klasztornego Ojców Bernardynów, barokowego kościoła i klasztoru Pijarów i renesansowego ratusza. Spadkobierca Lizęgi, hetman Jerzy Sebastian Lubomirski ufortyfikował i przebudował zamek, wzniósł wspaniałą rezydencję letnią – barokowy pałacyk Lubomirskich, zbudował kolegium pijarów, kształcące młodzież szlachecką i mieszczańską. Obecnie Rzeszów jest ośrodkiem akademickim. Funkcjonuje tu kilka wyższych, państwowych uczelni i trzy niepubliczne szkoły wyższe. Najprężniej działające instytuty kulturalne to teatr i filharmonia imienia Artura Maławskiego. Od 1969 roku miasto jest miejscem festiwali polonijnych zespołów folklorystycznych.

Zobacz ofertę noclegową Rzeszowa i okolic: