Tag park narodowy

Magurski Park Narodowy został utworzony w 1995 roku. Park ten leży na granicy województw podkarpackiego i małopolskiego. Główną przyczyną powstania parku jest ochrona unikalnego w skali Karpat obszaru między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Większą część terenu zajmują lasy, jest to około 90% powierzchni.

W Magurskim Parku Narodowym wyróżniamy dwa piętra roślinne jest to pogórze i regiel dolny. 43% powierzchni parku zajmuje piętro roślinności pogórze i są to przede wszystkim sosny w większości sadzone sztucznie. W tej części roślinności znajdują się również pastwiska, łąki i torfowiska. Większą część parku zajmuje roślinność piętra regla dolnego, są to przede wszystkim naturalne lasy bukowe z domieszką jedlin i rzadko występujących w Karpatach jaworzyn. Występuje tu ponad 800 gatunków roślin, w tym 59 gatunków objętych ochroną ścisłą, a 12 jest wpisanych do Czerwonej Księgi Roślin.

W Magurskim Parku Narodowym występuje około 55 gatunków ssaków, w tym zagrożony ryś i żbik. Najczęściej występujące tu zwierzęta to sarny, lisy, dziki i kuny leśne. Występuje tu również około 160 gatunków ptaków, z czego 117 należy do gatunków lęgowych. Najliczniej występujący tu jest myszołów.

Bieszczadzki Park narodowy został utworzony w 1973 roku i jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym na terenie Polski. Obszar Parku i jego otuliny położony jest w Bieszczadach Zachodnich. Od czasu utworzenia go, teren parku były czterokrotnie powiększany w latach: 1989, 1991, 1996 i w 1999. Tereny te już w latach pięćdziesiątych XX wieku były pod zarządem dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, który poszukiwał w Bieszczadach miejsca na pastwiska do wypasu owiec, gdyż po utworzeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego, tereny na pastwiska znacznie się tam zmniejszyły.

Wyróżnia się tu trzy piętra roślinności: piętro pogórza, piętro regla dolnego i piętro połonin, które jest zbiorowiskiem roślin alpejskich i subalpejskich i rozciąga się od lasów po same szczyty. Roślinność w Bieszczadzkim Parku Narodowym liczy sobie około 780 gatunków roślin naczyniowych, około 250 gatunków mchów, 500 gatunków porostów i około 1000 gatunków grzybów.

Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego występuje 58 gatunków ssaków, 114 gatunków ptaków, 7 gatunków gadów, 11 gatunków płazów i 10 gatunków ryb. Lasy parku są ostoją dla niedźwiedzia brunatnego, wilka czy rysia. Z ptaków znaleźć można tu trzmielojada, orła przedniego i orlika krzykliwego.