Tag podkarpacie

Klasztor Benedyktynów w Leżajsku został postawiony w miejscu, gdzie w 1590 roku ukazała się Michałowi Piwowarowi Matka Boska ze świętym Józefem. Pierwszy drewniany kościół wzniesiony został w 1594 roku, a murowany w latach 1618-1628. Wnętrze zachwyca bogactwem złoconych, barokowo-rokokowych kształtów. Są tu też jedne z większych i wspanialszych w Europie barokowych organów. W klasztorze znajduje się również Muzeum Prowincji Ojców Benedyktynów z unikalną cenną sztuką sakralną. Bogate zbiory pochodzą z byłych prowincji zakonu, leżących na wschodnich terenach II Rzeczpospolitej.

Przez Przemyśl od niepamiętnych czasów wiodły szlaki handlowe, łączące wschód z Europą zachodnią. Aż do czasów Kazimierza Wielkiego Przemyśl był stolicą Księstwa Ruskiego i siedzibą biskupstwa prawosławnego. W centrum starego miasta znajduje się staromiejski rynek, otoczony renesansowymi kamieniczkami z podcieniami z XVI – XVII wieku oraz barokowa wieża zegarowa. Od niedawna w wieży mieści się wystawa dzwonów, zaś z jej szczytu można podziwiać przepiękną panoramę miasta. Nieopodal starówki mieści się zamek królewski, zbudowany w stylu gotyckim przez Kazimierza Wielkiego, w miejscu wcześniejszej warowni drewnianej. Spalony w 1498 roku został odbudowany przez starostę przemyskiego Piotra Kmitę jako zamek bastejowy w stylu renesansowym. Zachowała się brama, baszty z attyką i część pomieszczeń. Obecnie mieści się tutaj najstarszy w Polsce teatr amatorski. W XIX wieku wokół miasta wybudowano ogromną twierdzę, która wówczas ustępowała jedynie fortyfikacjom Antwerpii i Verdun. Twierdza w późniejszych czasach została częściowo wysadzona, częściowo rozebrana, lecz do dziś można zobaczyć jej ogrom.

Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części kraju i graniczy z Ukrainą i Słowacją. Ponadto graniczy z województwem małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Północną część województwa zajmują rozległe równiny z falistymi płaskowyżami Kotliny Sandomierskiej. W środkowej części malowniczo rozłożyło się Pogórze Beskidzkie, natomiast południowy kraniec zajmują Bieszczady i Beskid Niski.

To właśnie w województwie podkarpackim znajduje się ogromna twierdza Przemyśl, to właśnie na Podkarpaciu wykonywane jest, znane w całej Europie szło krośnieńskie. Na Podkarpaciu, w Łańcucie znajduje się największe muzeum powozów w skali kraju. Pierwsza kopalnia naftowa na świecie powstała właśnie w województwie podkarpackim, w Bóbrce. Właśnie na Podkarpaciu znajdują się przepiękne Bieszczady z jedynymi w Polsce połoninami i to właśnie tu znajdziemy niepowtarzalne drewniane cerkiewki.

Surowce pozyskiwane z tego regionu to przede wszystkim siarka wydobywana w Tarnobrzeskim Okręgu Przemysłowym. Region ten jest potentatem w wydobyciu i przetwórstwie siarki, tutaj znajduje się jedno z bogatszych złóż na świecie. Ponadto na Podkarpaciu wydobywa się gaz ziemny w rejonie Lubaczowa, Przemyśla i Jarosławia, oraz ropę naftową. Województwo podkarpackie obfituje również w źródła mineralne.

Głównymi gałęziami przemysłu są: przemysł środków transportu w Mielcu, Sanoku i Rzeszowie, przemysł paliwowy, przemysł wydobywczy w Tarnobrzegu, przemysł metalowy i zbrojeniowy w Stalowej Woli.

Rolnictwo na tym terenie ma spore znaczenie, gdyż 52,6% ogólnej powierzchni województwa to użytki rolne. Uprawiane są tu zboża, ziemniaki, rośliny pastewne, warzywa i owoce. Prowadzona jest również hodowla bydła mlecznego, trzody chlewnej i owiec.