Tag sianki

Bieszczady to teren bardzo atrakcyjny krajobrazowo i tylko tutaj, w skali całego kraju, znajdują się miejscowości, które już nie istnieją. Jadąc drogami bieszczadzkimi napotkamy tabliczki miejscowości, lecz zabudowania żadne nie ukażą się naszym oczom. Zniknięcie bieszczadzkich wiosek spowodowane było wyludnianiem tego terenu i zrównywaniem z ziemią całych osad. Proceder ten nastąpił już po II wojnie światowej. Gdzieniegdzie, jak na przykład w miejscowości Sianki, zachowała się tylko część cmentarza, w miejscowości Beniowa poza częścią cmentarza pozostała tylko stara lipa, niegdyś rosnąca na środku osady. W Tworylnem zachowało się nieco więcej, a mianowicie pozostałości dzwonnicy, piwnica i schody dworu, ponadto relikty zabudowań gospodarczych. W miejscowości Caryńskie pozostały ruiny murowanej kaplicy, reszta cmentarza i cerkwi.