Tag twierdze

Przez Przemyśl od niepamiętnych czasów wiodły szlaki handlowe, łączące wschód z Europą zachodnią. Aż do czasów Kazimierza Wielkiego Przemyśl był stolicą Księstwa Ruskiego i siedzibą biskupstwa prawosławnego. W centrum starego miasta znajduje się staromiejski rynek, otoczony renesansowymi kamieniczkami z podcieniami z XVI – XVII wieku oraz barokowa wieża zegarowa. Od niedawna w wieży mieści się wystawa dzwonów, zaś z jej szczytu można podziwiać przepiękną panoramę miasta. Nieopodal starówki mieści się zamek królewski, zbudowany w stylu gotyckim przez Kazimierza Wielkiego, w miejscu wcześniejszej warowni drewnianej. Spalony w 1498 roku został odbudowany przez starostę przemyskiego Piotra Kmitę jako zamek bastejowy w stylu renesansowym. Zachowała się brama, baszty z attyką i część pomieszczeń. Obecnie mieści się tutaj najstarszy w Polsce teatr amatorski. W XIX wieku wokół miasta wybudowano ogromną twierdzę, która wówczas ustępowała jedynie fortyfikacjom Antwerpii i Verdun. Twierdza w późniejszych czasach została częściowo wysadzona, częściowo rozebrana, lecz do dziś można zobaczyć jej ogrom.