Tag zapora na sanie

Projekt budowy zapory powstał w 1921 roku. Budowę rozpoczęto dopiero po wojnie w 1960 roku, a ukończono po dziewięciu latach w 1969 roku. Głównym projektantem zapory był Feliks Niczke. W ramach projektu wybudowano również drogi i osiedla mieszkalne. Zapora na Sanie ma 664 metry długości, 12 metrów szerokości i 82 metry wysokości. Zapora pełni funkcję energetyczną, poniżej zapory mieści się elektrownia wodna. Jezioro, które powstało w wyniku budowy zapory jest obecnie największym pod względem pojemności sztucznym jeziorem w Polsce. Jezioro Solińskie jest bardzo atrakcyjne turystycznie ze względów krajobrazowych, jak również możliwości uprawiania sportów wodnych.